Home / Surface size

Surface size

We have an exhaust air heat pump for all needs and all types of properties. Choose the size of the pump according to the number of square meters of your property below and read more about which heat pump best suits your needs. Of course, you are also welcome to contact one of our retailers, and you will be guided right away!

How big a house should your heat pump heat?

Värmepumpsguiden

Välj rätt produkt för ditt vattenburna system genom att följa 5 enkla steg nedan.

1. Hur stor är bostadsytan?

2. Vilket typ av projekt?

3. Du har valt

4. Välj någon av modellerna

5. Har ditt hus mekanisk tillluft?

Var god kontakta en av våra återförsäljare för konsultering