Hem / Produkter / Frånluftvärmepumpar (Nybyggnation)

Frånluftsvärmepumpar

Får vi lov att presentera frånluftsvärmepumparna från ComfortZone, som ger dig behagligt inomhusklimat genom återvunnen luft, med överlägset lägst totalkostnad jämfört med andra modeller på marknaden. Vi erbjuder frånluftsvärmepumpar för småhus, liksom större villor, där flera av våra modeller utöver husvärme även kan ge komfortkyla tillsammans med tilluftsaggregatet T15.

Filtrering av bostadsyta:

Prisvinnande frånluftsvärmepumpar

De är högeffektiva, driftsäkra, lågmälda och med lägre miljöpåverkan. De har prisvinnande användargränssnitt och genomtänkt design. Tack vare köldmediet R32 får frånluftsvärmepumparna en högre verkningsgrad och mindre miljöpåverkan. Den nya serien har också uppgett en lägre ljudpåverkan än tidigare modeller.

Alla egenskaper sammantaget ger dig unika, marknadsledande frånluftsvärmepumpar vad gäller både teknik och miljö.

  • överlägset lägst totalkostnad jämfört med andra modeller på marknaden
  • behagligt inomhusklimat genom återvunnen luft
  • driftsäkra, högeffektiva och lågmälda
  • mindre miljöpåverkan än tidigare modeller.

 

Hur fungerar en frånluftsvärmepump?

Principen är enkel, om än raffinerad. En frånluftvärmepump återanvänder energin ur förbrukad luft. Tekniken går ut på att frånluftsvärmepumpen först ventilerar huset, för att därefter återföra ventilationsluftens värmeenergi för att värma upp vattnet och värmesystemet. Det gör att det är en hållbar och energisnål värmekälla, som inte bara värmer upp vattnet och värmesystemet utan samtidigt förbättrar ventilationen.

En fläkt suger ut ventilationsluft ur husets alla våtutrymmen. Det gör att ett svagt undertryck bildas, som gör att luften även söker sig till andra våtutrymmen. När ny uteluft dras in genom ytterväggarnas ventiler blir husets samtliga rum ventilerade. Den cirkulerande luften tas in i husets kanalsystem och när rumsluften är uppvärm leds den till värmepumpen, som återvinner energin i luften. På detta sätt kan en värmepump försörja hela huset med varmvatten och värme.

En frånluftsvärmepump anpassar sig automatiskt effekten efter husets värmebehov och kan sänka dina värmekostnader med ungefär 50 – 70%.

Vill du läsa mer om hur frånluftsvärme fungerar, klicka här!

Värmepumpsguiden

Välj rätt produkt för ditt vattenburna system genom att följa 5 enkla steg nedan.

1. Hur stor är bostadsytan?

2. Vilket typ av projekt?

3. Du har valt

4. Välj någon av modellerna

5. Har ditt hus mekanisk tillluft?

Var god kontakta en av våra återförsäljare för konsultering