Hem / Värmeskolan

Värmeskolan

Vad är skillnaden mellan bergvärme, jordvärme, luft/vattenvärme, luft/luftvärme och frånluft?

Bergvärme

Bergvärme använder den solenergi som lagrats i berg, jord, sjö eller grundvatten. Bergvärme är ett tekniskt system för uppvärmning av byggnader, där en bergvärmepump höjer temperaturen till en för byggnadens uppvärmningssystem lämplig nivå.

 • Bergvärme ger bra energibesparing, men kräver större installationssats
 • Miljövänligt
 • Klarar hela ditt hus värme- och varmvattenbehov

Jordvärme

Jordvärme innebär att en jordvärmepump värmer upp din bostad genom att utnyttja solvärme som lagrats i marken. Metoden kräver ingen borrning, då man gräver ner slingor på cirka en meters djup och över en yta om 250 – 400 kvm.

 • Minimal miljöpåverkan
 • Kan hantera hela husets värme- och varmvattenbehov

Luft/vattenvärme

Genom att använda uteluft skapas inomhus värme och tappvarmvatten. (Denna metod påverkas dock negativt vid låg utomhustemperatur.) Installationen av luft/vatten värmepump kräver en viss åtgärd på tomten och har därför en högre investeringskostnad.

 • Ett bra alternativ om man inte kan installera bergvärme
 • Ger ekonomisk besparing
 • Klarar hela husets värme- och varmvattenbehov

Luft/luftvärme

Luft/luftvärmepumpen hämtar, precis som föregående metod, energi direkt från uteluften och sprider den sedan som luftburen värme i huset och fungerar även när det är minusgrader ute. Det här alternativet passar särskilt dig som har direktverkande el och ger stora möjligheter till ekonomisk vinning.

 • Perfekt för fritidshus
 • Rengör inomhusluften
 • Kan användas sommartid för att ge kyla
 • Stor ekonomisk besparing i hus med direktverkande el

Frånluftsvärme

Frånluftsvärmepumpen tar helt sonika tillvara på den varmluft som du redan har i ditt hus och som annars skulle ha ventilerat ut. Den här metoden är både ekonomisk och miljövänlig eftersom luften återanvänds. Med en frånluftsvärmepump får du både värme och tappvarmvatten och en enkel installation utan behov av ingrepp på tomten.

 • Miljövänligt
 • Återvinner värme ut ventilationsluften
 • Ekonomiskt
 • Kräver ingen borrning eller grävning
 • Klarar hela husets värme- och varmvattenbehov

Läs gärna mer om fördelarna med frånluftsvärmepumpar här.

Varför ComfortZone?

En effektiv lösning med enbart frånluft som värmekälla

ComfortZone har utvecklat en lösning med krav på lång livslängd och säker drift. Enbart genom frånluft
som värmekälla, gör vi det möjligt att steglöst komma upp i en effekt på 3,5 kW, 5kW alternativt 6,5 kW.

Värmepumpsguiden

Välj rätt produkt för ditt vattenburna system genom att följa 5 enkla steg nedan.

1. Hur stor är bostadsytan?

2. Vilket typ av projekt?

3. Du har valt

4. Välj någon av modellerna

5. Har ditt hus mekanisk tillluft?

Var god kontakta en av våra återförsäljare för konsultering