Hem / Garantier och villkor / Miljö- och kvalitetspolicy

Miljö- och kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

 • Hög kvalitet skall alltid vara kännetecknade för ComfortZones produkter och tjänster och skall härigenom utgöra en avgörande faktor vid val av värmepump
 • Vi skall leverera kundernas krav på produkt- och tjänstekvalitet
 • 
Produktionen av värmepumpar skall ständigt förbättras. Vår vision är alltid 0% fel
 • Alla kunder skall bemötas med respekt och värdighet
 • 
Vi står för våra löften. En nöjd kund är en bra kund
 • 
Kvalitet är alla ComfortZone-anställdas angelägenhet och ansvar

Miljöpolicy

 • ComfortZone AB är ett miljöföretag
 • 
Våra produkter bidrar till att minska utsläppen av koldioxid
 • 
Våra produkter bidrar till en minskad energianvändning
 • 
 Nya produkter skall vara energieffektiva, miljövänliga och i största möjliga utsträckning använda förnyelsebar energi
 • 
Våra transporter skall skötas av miljö-certifierade företag
 • 
Ingående komponenter i våra värmepumpar skall orsaka minimal miljöpåverkan
 • 
Miljötänk genomsyrar vår verksamhet alltifrån fabriksanställd till VD
 • 
VD har övergripande ansvar för att vår miljöpolicy efterlevs och utvecklas
 • 
Miljöarbetet fortgår ständigt

Värmepumpsguiden

Välj rätt produkt för ditt vattenburna system genom att följa 5 enkla steg nedan.

1. Hur stor är bostadsytan?

2. Vilket typ av projekt?

3. Du har valt

4. Välj någon av modellerna

5. Har ditt hus mekanisk tillluft?

Var god kontakta en av våra återförsäljare för konsultering