Hem / Så funkar det – om frånluftsvärme

Hur fungerar frånluftsvärme?

Undrar du hur frånluftsvärme egentligen fungerar? Då föreslår vi att du läser denna lilla guide, så får du svaren. Vi är nämligen ganska insatta i det här med värmepumpar.

Vi väljer här att beskriva en frånluftsvärmepump. Principen är dock densamma oavsett typ av värmepump.

Varm inomhusluft sugs från våtutrymmen till pumpen. Ny friskluft tas in genom vanliga fönsterventiler eller väggventiler. Den varma luften passerar förångaren. Genom förångaren strömmar ett nedkylt köldmedium. Köldmediet värms upp av den varma inomhusluften och förångas till gas samtidigt som luften kyls ned. Den nedkylda inomhusluften blåses ut genom husväggen som en restprodukt.

Det förgasade köldmediet leds till en kompressor där trycket på gasen höjs. I och med att trycket höjs, stiger också temperaturen på gasen från cirka +10 grader till cirka 80 grader.

I detta högtrycksområde leds kallt vatten in i kondensorn. Detta kalla vatten värms upp av den heta gasen som då kondenseras till vätska. Det uppvärmda vattnet passerar ut för uppvärmning av hus och varmvatten.

När köldmediet lämnat av sin värme till vattnet, passerar det en ventil där tryck och temperatur sjunker kraftigt. Det kalla och huvudsakligen flytande köldmediet går sedan åter till förångaren.

Installerad RX-pump i samarbete med Besqab

När passar frånluftsvärme?

Grundförutsättningar:

  • Huset ska ha ventilationskanaler från alla våtrum plus kök
  • Huset skall vara försett med fönster/väggventiler för friskluftsintag. Alternativt kan man ta in luft genom ett kanalsystem, så kallad tilluft.
  • Huset bör ha vattenburet värmesystem. Radiatorer eller golvvärme spelar ingen roll.
  • Köksfläkt ska gå i separat kanal.

 

En fördel med frånluftsvärmepump är att man som energikälla utnyttjar inomhusluften, som alltid är varm. Energiinnehållet i denna är avsevärt högre än kall utomhusluft.En annan fördel är att man får husets ventilation på köpet. Inomhusluften blir behaglig och ingen separat ventilationsfläkt behövs.

Frånluftsvärme i villan

Frisk uteluft tas in i huset. Luften cirkulerar i husets rum med frånluftsdon. Använd rumsluft ventileras bort genom kanalsystemet (köksfläkten har eget avluftsutsläpp). Den varma rumsluften leds till värmepumpen, som i sin tur försörjer huset med både rumsvärme och varmvatten. När rumsluften passerat värmepumpen släpps den ut. Temperaturen har då sänkts och värmepumpen har tagit vara på energin i rumsluften.

Komfortkyla i villan

ComfortZone har som första tillverkare av frånluftsvärmepumpar nu tagit fram en ny typ av värmepump som även ger huset komfortkyla vid behov; ComfortZone Cooling!

Värmepumpen RXC ger i normal drift huset värme, men i Cooling-läge tas kylan istället omhand och omvandlas för att ge huset vad vi kallar komfortkyla. För att få ut denna komfortkyla krävs – till skillnad från vid uppvärmning – att ett tilluftaggregat kopplas till värmepumpen, kallat T15.

Med komfortkyla kan inkommande temperatur i rummen justeras till lämplig nivå och även vid behov kyla ner husets golvslingor, allt medan värmepumpen fortsätter producera varmvatten till dusch och tappvatten. Helt enkelt en ”två-i-ett lösning” i en och samma värmepump!

ComfortZone Cooling finns i utförande RXC35 och RXC50 och beställs via våra återförsäljare.

Varför Comfortzone?

En effektiv lösning med enbart frånluft som värmekälla

ComfortZone har utvecklat en lösning med krav på lång livslängd och säker drift. Enbart genom frånluft
som värmekälla, gör vi det möjligt att steglöst komma upp i en effekt på 3,5 kW, 5kW alternativt 6,5 kW.

Värmepumpsguiden

Välj rätt produkt för ditt vattenburna system genom att följa 5 enkla steg nedan.

1. Hur stor är bostadsytan?

2. Vilket typ av projekt?

3. Du har valt

4. Välj någon av modellerna

5. Har ditt hus mekanisk tillluft?

Var god kontakta en av våra återförsäljare för konsultering