Hem / Garantier och villkor / Produktgaranti

Produktgaranti

Vid köp av en Comfortzone värmepump får ni med 18 års produkttrygghet! (gäller för privatperson). Vi lämnar 6 års garanti och efter det har ni möjlighet att teckna en trygghetsförsäkring med vår partner Arctic upp till 18 år från tillverkningsdatum.

2 år fabriksgaranti från tillverkningsdatum eller installationsdatum. Därefter träder vår trygghetsgaranti in och ersätter er försäkringskostnad vid inträffad skada på värmepumpen, se nedan. Installationsdatum skall styrkas med dokumentation från installatör. Installationen ska var utförd på ett fackmannamässigt sätt.

Produktgarantin gäller för material och fabrikationsfel på produkten som uppträder inom garantitiden. Garantin gäller i Sverige. Garantiåtagandet omfattar inte installation av värmepumpen och eller därav uppkomna fel eller brister vilka kan härledas till installationen. För kringutrustning och övriga produkter hänvisar vi till respektive tillverkares egna garantivillkor. Produktgarantin gäller inte för brister i eller fel dimensionering av husets värmedistrubutions- eller ventilationssystem, skador på annan utrustning eller annan ekonomisk skada som direkt eller indirekt kan ha orsakats av fel i produkten. Fullständig omfattning av produktgarantin finns i användar och installationsmanual.

Värmepumpsguiden

Välj rätt produkt för ditt vattenburna system genom att följa 5 enkla steg nedan.

1. Hur stor är bostadsytan?

2. Vilket typ av projekt?

3. Du har valt

4. Välj någon av modellerna

5. Har ditt hus mekanisk tillluft?

Var god kontakta en av våra återförsäljare för konsultering