Hem / Garantier och villkor / Köpvillkor / Köpvillkor privatperson

KÖPVILLKOR PRIVATPERSON

1 INLEDNING

1.1 Hemsidan www.comfortzone.se drivs av ComfortZone AB (organisationsnummer 556619-3891) med adress Sjöflygvägen 35, 183 62 Täby (”vi”, ”vår”, ”oss”).

1.2 Dessa villkor tillämpas på alla beställningar, köp och prenumerationer (”köp”, ”beställning”) av privatpersoner som sker via vår näthandel tillgänglig på hemsidan www.comfortzone.se eller på annat sätt.

1.3 Vi förbehåller oss rätten att ändra dess villkor när som helst utan föregående meddelande. De villkor som finns publicerade på vår ovan angivna hemsida vid den tidpunkt som viss beställning eller visst köp genomförs är de villkor som gäller för den beställningen eller det köpet.

1.4 Vid frågor angående dessa villkor hänvisas till de kontaktuppgifter som anges på vår hemsida.

1.5 Den som genomför beställning eller köp via vår näthandel och vår hemsida benämns i dessa villkor som ”kund/en”, ”du”, ”dig”, ”din”.

2 INGÅENDE AV AVTAL

2.1 Näthandeln på vår hemsida är tillgänglig endast för privatpersoner och vi levererar endast till postadresser i Sverige.

2.2 Genom att genomföra ett köp eller göra en beställning anses du bekräfta att a) du agerar enbart som privatperson, b) du är 18 år eller äldre och inte står under förmyndarskap eller annan begränsning av din rättshandlingsförmåga och b) du är bosatt i Sverige.

2.3 Genom att genomföra köp eller beställning ingår du avtal med oss och det uppstår ett bindande köp eller beställning och du åtar dig att köpa de produkter som omfattas av köpet eller beställningen. Du kommer att erhålla en orderbekräftelse som skickas till den av dig uppgivna e-postadressen. Vi skickar inte orderbekräftelser per post.

2.4 Vänligen notera att beställningsvaror reserveras först efter det att full betalning erlagts. Produkter som beställs mot förskottsbetalning reserveras först efter det att du erlagt full betalning.

2.5 Du godkänner genom ditt köp eller beställning att vi har rätt att överlåta vår fordran på betalning till tredje parter, såsom till exempel betalleverantören Swedbank Pay.

2.6 Vi förbehåller oss rätten att inte acceptera en viss beställning/köp eller att annullera en viss beställning/köp om vi misstänker att beställningen/köpet skett genom någon form av automatiserad process eller via tjänster som tillhandahålls av tredje parter.

3 SÄRSKILT OM ABONNEMANG

3.1 Vi erbjuder abonnemang för vissa produkter vilket normalt innebär att vi skickar dig sådana produkter som omfattas av ditt abonnemang en gång per år.

3.2 Såvida inget annat anges särskilt i detta avsnitt om abonnemang, gäller dessa villkor i övrigt även för abonnemang på samma sätt som för beställning/köp av styckegods.

3.3 Trettio (30) dagar innan vi skickar de produkter som omfattas av din prenumeration, skickar vi dig en avisering av din kommande leverans. Aviseringen innehåller information om vilka produkter som kommer att skickas till dig och det totala priset.

3.4 Betalningar för alla prenumerationer skall ske med kredit- eller betalkort. Första gången du beställer en prenumeration kommer du att få ange dina kortuppgifter och annan sedvanlig betalningsinformation. Alla kommande leveranser inom ramen för din prenumeration kommer att debiteras ditt angivna kort den dag vi skickar leveransen till dig. Om vi inte kan debitera ditt kort äger vi rätt att avvakta med din leverans till dess vi erhållit betalning från dig. Vi kommer i så fall att informera dig om att vi inte kunnat genomföra betalning.

3.5 Du har rätt att när som helst avbryta eller ändra din prenumeration helt eller delvis. Detta gör du genom att gå in på ditt konto hos oss. Ändring eller avslutande av abonnemang som sker först efter det att vi skickat en aviserad leverans inom ramen för din prenumeration kommer att få effekt endast såvitt avser därpå kommande leverans. Det är således viktigt att du gör eventuella ändringar av ditt abonnemang snarast efter det att vi skickat dig vår avisering.

3.6 Om viss produkt som omfattas av din prenumeration inte längre är tillgänglig äger vi rätt att ersätta denna med en funktionellt likvärdig produkt till ett likvärdigt pris. Om någon sådan likvärdig produkt inte finns att tillgå äger vi rätt att stryka den ursprungliga produkten i din prenumeration. Vi kommer då att meddela dig detta i samband med aviseringen av din leverans.

4 PRISER OCH BETALNING

4.1 Alla priser som anges är i svenska kronor (SEK) och inkluderar mervärdesskatt.

4.2 De priser som anges vid tidpunkten för ditt köp eller din beställning är de som normalt gäller för ditt köp eller din beställning. Det faktum att vi ändrar priserna efter ditt köp eller din beställning har ingen påverkan på ditt aktuella köp eller beställning. Vi förbehåller oss emellertid rätten att annullera ett köp om det efter beställning men innan leverans kommer till vår kännedom att de priser som du erhållit är felaktiga.

4.3 Vid prenumerationer gäller de priser som är aktuella vid tiden för leverans av produkten.

4.4 I de fall vi lämnar rabatterbjudanden sker detta som en del i vår marknadsföring och sådana erbjudanden är personliga och kan inte överlåtas till annan och gäller endast under viss begränsad tid och i enlighet med de villkor som anges för erbjudandet. Vi förbehåller oss rätten att återkalla rabatterbjudanden utan föregående meddelande. Om inget annat särskilt anges kan ett rabatterbjudande endast användas en gång för en beställning och endast inom den giltighetstid som anges för rabatterbjudandet. Vi förbehåller oss rätten att exkludera vissa produkter från rabatterbjudanden. Rabatterbjudanden kan inte lösas in mot kontanter och vi betalar inte heller någon ränta på rabatterbjudanden. Om du väljer att utnyttja din ångerrätt helt eller delvis eller på annan grund har rätt till återbetalning helt eller delvis kommer värdet av rabatterbjudandet inte att återbetalas till dig, utan endast det belopp du har erlagt efter det att rabatterbjudandet nyttjats.

4.5 Vi erbjuder de betalsätt som framgår vår hemsida. Vi förbehåller oss rätten att inte erbjuda alla på marknaden tillgängliga betalningsalternativ och inte heller alla våra angivna tillgängliga betalalternativ för alla beställningar/köp. De betalalternativ som är tillgängliga för viss beställning/köp framgår för varje sådan beställning/köp. Vi accepterar endast betalning från konton inom den Europeiska unionen. Du är alltid ansvarig för alla eventuella kostnader som är kopplade till dina transaktioner.

4.6 Vid betalning med betalkort eller kreditkort använder vi standardiserade betallösningar med kryptering eller andra säkerhetsmässigt likvärdiga lösningar som är etablerade och accepterade på marknaden.

4.7 Vid betalning mot faktura gäller trettio (30) dagars betalningsfrist. Vänligen notera att vissa kostnader kan tillkomma vid användandet av detta betalningsalternativ.

4.8 Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till att vi uteslutande skickar ut ordererkännanden, fakturor, kvitton och annan information via elektroniska medium.

5 INTEGRITET

5.1 Genom att genomföra ett köp eller en beställning överlämnar du viss personlig information till oss. Vi lämnar normalt inte ut denna information till tredje part.

5.2 Undantag gäller dock i de fall då köpet eller beställningen avser en vara som levereras direkt från tredje man med vilken vi samarbetar. Genom att genomföra köpet eller beställningen accepterar du att vi överlämnar sådana uppgifter om dig som krävs för att vi skall kunna genomföra leverans av den eller de varor som omfattas av köpet eller beställningen.

5.3 Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finner du på vår hemsida.

6 LEVERANS OCH LEVERANSKOSTNAD

6.1 Kostnaden för leverans beror på vilka varor som leveransen avser, vart det skall levereras och på vilket sätt. Vid slutförandet av beställning/köp kommer du att erhålla information om de alternativ som vi erbjuder för just den beställningen/köpet.

6.2 Vi åtar sig endast att leverera sådana produkter som finns i vårt lager eller i lager hos våra samarbetspartners. Vi reserverar oss för felaktigheter avseende leveranstider och lagersaldo. I de fall då en viss vara inte kan levereras, kommer vi att kontakta dig och erbjuda återbetalning av det belopp du erlagt för sådan produkt.

6.3 Vårt mål är att leverera de produkter som omfattas av ditt köp eller din beställning inom fem (5) arbetsdagar. För vissa produkter gäller dock en längre leveranstid än nu angivna. Detta gäller särskilt beställningsprodukter. Alla angivna leveranstider utgör uppskattningar och är inte bindande för oss.

6.4 Om ditt köp eller din beställning omfattar produkter med olika leveranstid, förbehåller vi oss rätten att avvakta med leverans till dess alla produkter kan levereras samtidigt.

7 AVGIFT FÖR EJ UTLÖSTA LEVERANSER ELLER MISSLYCKADE LEVERANSFÖRSÖK

7.1 I de fall en leverans returneras till oss på grund av att 1) leveransen inte hämtats ut från utlämningsställe; 2) du inte varit anträffbar på uppgivet telefonnummer för avisering; 3) du vägrat att ta emot leveransen; 4) du inte varit på plats vid överenskommen leverans eller 5) du uppgivit felaktig kontaktinformation, kommer vi att debitera en avgift. Denna avgift uppgår till SEK 200 för mindre paket, SEK 500 för större paket och SEK 800 för lastpall eller andra större leveranser avseende leveranser inom Sverige.

8 ÅNGERRÄTT

8.1 Du som privatperson har rätt att ångra ditt köp inom (fjorton) 14 dagar räknat från den dag du (eller den som agerar för din räkning, undantaget transportföretag) tagit emot produkten.

8.2 Vid åberopande av ångerrätten skall den aktuella produkten vara i samma skick som du erhöll den, vilket innebär att den skall vara oanvänd och oskadad. Detta gäller även den förpackning som tillhör produkten.

8.3 Observera att du alltid skall betala för produkten även om du använder din ångerrätt.

8.4 Du kan åberopa din ångerrätt genom att skicka följande information till oss via e-post till kundservice@comfortzone.se:

”Jag meddelar härmed att jag frånträder mitt köpeavtal avseende följande varor [ange den eller de varor som omfattas av ditt åberopande av ångerrätten].”

Ange även följande information:

  • Ditt namn och din adress och eventuellt kundnummer
  • Datum då du beställde/köpte produkten
  • Datum då du mottog produkten
  • Datum och underskrift (eller namn vid e-post)

Du kan också använda den standardblankett som finns att tillgå på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se).

8.5 Återbetalning sker så snart som möjligt efter det att vi tagit emot returen av varan och konstaterat att den är oanvänd och oskadad, dock längst efter trettio (30) dagar från det att vi mottagit returen. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som användes vid beställningen/köpt av den eller de produkter som omfattas av ditt åberopande av ångerrätt.

8.6 En förutsättning för att du skall erhålla full återbetalning är att produkten eller produkterna, inklusive dess förpackningar, är i samma skick som när du mottog leveransen. För det fall att produkternas eller dess förpackningars skick är sådant att en värdeminskning inträffat är du skyldig att ersätta oss för detta och vi förbehåller oss rätten att avräkna värdeminskningen från det belopp som återbetalas till dig.

8.7 Notera att du själv får betala för kostnaden för returfrakten. Notera även att vi inte tar något som helst ansvar för skador på produkt eller förpackning som sker vid retur av vara. Det är därför viktigt att du säkerställer att varan och dess förpackning är tillräckligt väl emballerad för att undvika skador. Det är också vår rekommendation att du använder ett fraktalternativ som innehåller en försäkring mot eventuella transportskador eller andra skador som kan uppkomma under returen till oss.

9 REKLAMATIONER

9.1 ComfortZone ger vissa garantier för ComfortZones frånluftvärmepumpar och tilluftsaggregat samt reservdelar till frånluftvärmepumpar och tilluftsaggregat. Du finner mer information om dessa garantier och villkoren för garantierna på vår hemsida www.comfortzone.se. Det är viktigt att du tar del av information som finns kring dessa garantier eftersom du behöver iaktta vissa bestämmelser för att garanti skall gälla.

9.2 I övrigt har du som konsument även rätt att reklamera andra produkter som kan anses vara behäftad med ett ursprungligt fel (till exempel ett fabrikationsfel). En produkt anses vara behäftad ursprungligt fel om felet uppstått innan köptillfället. Vid reklamation som sker inom tre (3) månader från köptillfället anses felet ha uppstått innan köptillfället.

9.3 Observera att fel eller skador som uppstår på grund av din felaktiga användning av produkten eller ditt handhavande av produkten inte anses utgöra ett ursprungligt fel och du har då inte rätt att reklamera produkten. ComfortZone har heller inget ansvar för fel eller skada som uppstår på en produkt och som är en följd av handling eller underlåtenhet av tredje man. Vidare har ComfortZone inget ansvar för ökade kostnader, inkluderandes men inte begränsat till ökade elkostnader, som kunden lider eller skador på golv eller annan egendom på grund av exempelvis men inte uteslutande vattenläckage, som tillhör kunden eller annan, oavsett om produkten skall anses felaktig eller inte.

9.4 Det är därför viktigt att du som kund tar del av och följer de manualer och andra instruktioner som gäller för den produkt du köpt, eftersom detta är en grundläggande förutsättning för att du skall kunna ha en eventuell rätt att reklamere en viss produkt.

9.5 Reklamationsrätten gäller i tre (3) år från det att du mottog produkten. Denna rätt gäller dock endast under förutsättning att du reklamerar varan inom skälig från det att du upptäckte felet. Reklamationer som görs inom två (2) månader från den tidpunkt då du upptäckte felet anses ha skett inom skälig tid, såvida inte det kan motbevisas av oss eller våra samarbetspartners.

9.6 Kontakta oss via e-post till kundservice@comfortzone.se för att hantera din reklamation. Bifoga gärna bilder som tydligt visar på det fel du vill reklamera.

9.7 Normalt ersätter vi felaktig produkt med en ny produkt. Om produkten inte längre finns att tillgå kommer du att få välja mellan en likvärdig produkt eller återbetalning av erlagt belopp för den aktuella produkten. Vi har även rätt att i stället för utbyte mot ny produkt reparera produkten.

10 TRANSPORTSKADOR

10.1 Det finns alltid risk att en produkt kan skadas vid transport. Det är därför viktigt att du kontrollerar produkterna direkt när du mottagit dem. Säkerställ att synliga yttre transportskador antecknas på din fraktsedel av den som ombesörjer leveransen eller utlämningen. Om du upptäcker transportskada först efter att du öppnat försändelsen, vänligen kontakta oss snarast.

10.2 Kontakta oss på kundservice@comfortzone.se avseende alla transportskador och bifoga bilder som tydligt visar skadans natur och omfattning. Anmälan avseende transportskada måste inkomma till oss snarast och i vart fall inom fem (5) dagar från det att du mottagit leveransen. I andra fall förbehåller vi oss att vägra ersättning.

11 ÅTERBETALNINGAR

11.1 Återbetalningar sker normalt på samma sätt som användes vid köpet eller beställningen. I vissa fall kan vi komma att behöva be dig om kontouppgifter eller liknande uppgifter för att kunna genomföra återbetalning.

12 FÄRGER OCH BILDER

12.1 Vi strävar alltid efter att bilder, texturer och andra detaljer på produkter skall motsvara det verkliga utseendet på produkten. Återgivning av färger och andra detaljer påverkas dock av olika datorer, surfplattor och telefoner och deras bildskärmar. Vi kan därför inte garantera att det bildmaterial och annan produktinformation som finns på vår hemsida är en exakt återgivning av det verkliga utseende på produkten.

13 FELAKTIGA UPPGIFTER

13.1 Vi förbehåller oss rätten att i efterhand, även efter det att köp eller en beställning genomförts, korrigera felaktiga uppgifter angående viss produkt, dess pris eller leveransinformation liksom lagersaldo.

13.2 I de fall då felaktigt pris angivits, äger vi rätt att häva köpet eller beställningen och återbetala eventuellt erlagda belopp för produkten i fråga.

13.3 Om en produkt i sortimentet inte kan levereras är vi inte skyldig att anskaffa och leverera sådan produkt även om du betalat produkten. Du äger i stället rätt att erhålla återbetalning av det belopp som erlagts för produkten.

14 FORCE MAJEURE

14.1 ComfortZone är befriat från ansvar för underlåtenhet att fullgöra någon förpliktelse enligt dessa villkor eller annat avtal med kund under sådan period och i sådan utsträckning att det vederbörliga fullgörandet av den förhindras på grund av någon omständighet som ligger utanför ComfortZones kontroll, som t.ex. krig, krigsliknande fientligheter, mobilisering eller allmän militär upptrappning eller situation, inbördeskrig, brand, översvämning, elektrisk eller annat strömförsörjningsfel eller avbrott (oavsett om det är oförutsett eller planerat), pandemiutbrott, restriktioner på grund av pågående pandemier och andra liknande omständigheter eller händelser av liknande natur eller betydelse.

15 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

15.1 All information och alla bilder som finns på www.comfortzone.se tillhör oss eller våra samarbetspartners. Detta omfattar men är inte begränsat till varumärken, produktnamn, bilder, grafiska återgivningar och texter. Användning av innehållet på www.comfortzone.se kräver föregående skriftligt tillstånd från oss.

16 ÖVRIGT

16.1 Dessa villkor innebär inte någon begränsning av dina rättigheter i enlighet med vid var tid gällande konsumentlagstiftning.

16.2 I de fall då dessa villkor finns tillgängliga på andra språk än svenska och i de fall det föreligger diskrepans mellan olika språkliga versioner, skall innehållet i den svenska versionen alltid äga företräde vid tillämpning och tolkning av dessa villkor.

16.3 Dessa villkor tillhör ComfortZone och får inte utan ComfortZones medgivande kopieras, mångfaldigas, distribueras eller på annat sätt hanteras utan ComfortZone i förväg skriftliga medgivande.

16.4 ComfortZone förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas kunden i dessa villkor eller i andra avtal mellan ComfortZone och dess kunder.

16.5 Inget i dessa villkor skall tolkas som att det skapas något partnerskap, agentförhållande, joint venture eller anställningsförhållande mellan ComfortZone och kunden.

16.6 Varken ComfortZone eller kunden äger rätt att binda den andra parten, ingå avtal i dess namn eller på annat sätt skapa något ansvar eller åliggande för den andra parten genom att uppfylla sina skyldigheter eller utöva sina rättigheter enligt dessa villkor eller på andra sätt.

16.7 Kunden äger inte rätt att överlåta sina skyldigheter eller rättigheter, helt eller delvis, enligt dessa villkor eller andra avtal eller överenskommelser mellan ComfortZone och kunden på tredje man utan ComfortZones i förväg skriftliga medgivande.

16.8 ComfortZone äger rätt att överlåta alla sina rättigheter eller skyldigheter, helt eller delvis, enligt dessa villkor eller andra avtal eller överenskommelser i vilka ComfortZone är part utan kundensmedgivande.

16.9 Skulle någon bestämmelse i dessa villkor eller annat avtal mellan kunden och ComfortZone eller del därav befinnas ogiltig, olaglig eller overkställbar, skall detta inte innebära att dessa villkor eller annat avtal i dess helhet är ogiltigt utan, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt dessa villkor eller annat avtal, skall dessa villkor eller annat avtal skäligen jämkas i den minsta mån som är möjligt för att göra dessa giltiga, lagliga och verkställbara. Om sådan jämkning inte är möjligt skall bestämmelsen eller delen därav anses struken ur dessa villkor eller annat avtal.

16.10 Ett avstående från någon rättighet enligt dessa villkor eller annat avtal mellan ComfortZone och kund är endast giltig om det ges skriftligen och ska inte anses vara ett avstående från något påföljande eller annat brott eller försummelse mot dessa villkor eller annat avtal.

16.11 En parts underlåtenhet eller försening att utöva någon rättighet enligt dessa villkor eller annat avtal mellan ComfortZone och kund eller enligt lag ska inte utgöra ett avstående från den rättigheten eller någon annan rättighet och det ska inte heller förhindra eller begränsa ytterligare utövande av den rättigheten eller någon annan rättighet vid annat tillfälle. Inget enskilt eller partiellt utövande av någon rättighet enligt dessa villkor eller annat avtal eller enligt lag ska förhindra eller begränsa fortsatt utövande av den rättigheten eller någon annan rättighet enligt dessa villkor eller annat avtal.

16.12 För det fall att ComfortZone upptäcker att den som gjort ett köp eller lagt en beställning hos ComfortZone bryter emot dessa villkor förbehåller ComfortZone sig rätten att annullera köpet eller beställningen.

17 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

17.1 Dessa villkor skall tolkas i enlighet med svensk lag.

17.2 Tvist mellan oss och dig som kund skall avgöras vid svensk allmän domstol.

17.3 Som konsument har du rätt att söka tvistelösning på annat sätt än genom domstol. Du kan bland annat välja att vända dig till EU-kommissionens plattform för tvistlösning (https://ec.europa.eu/consumers/odr) eller till Allmänna Reklamationsnämnden (https://www.arn.se/).

Värmepumpsguiden

Välj rätt produkt för ditt vattenburna system genom att följa 5 enkla steg nedan.

1. Hur stor är bostadsytan?

2. Vilket typ av projekt?

3. Du har valt

4. Välj någon av modellerna

5. Har ditt hus mekanisk tillluft?

Var god kontakta en av våra återförsäljare för konsultering