Home / Question and answers / Service / How long does an exhaust air heat pump last?

How long does an exhaust air heat pump last?

If you service, clean and check your exhaust air heat pump regularly, you can expect it to last 15 years or more. Contributing to a longer service life is also that the pump does not have to run at full power all the time. The more starts and stops, the more the pump wears and the shorter its lifespan.

Värmepumpsguiden

Välj rätt produkt för ditt vattenburna system genom att följa 5 enkla steg nedan.

1. Hur stor är bostadsytan?

2. Vilket typ av projekt?

3. Du har valt

4. Välj någon av modellerna

5. Har ditt hus mekanisk tillluft?

Var god kontakta en av våra återförsäljare för konsultering