Home / Question and answers / Products / How to install an exhaust air heat pump?

How to install an exhaust air heat pump?

An exhaust air heat pump takes up relatively little space. It is connected directly to the house’s heating and hot water system, as well as ventilation ducts. All installation takes place below and above the heat pump, which provides a stylish and space-saving solution.

Värmepumpsguiden

Välj rätt produkt för ditt vattenburna system genom att följa 5 enkla steg nedan.

1. Hur stor är bostadsytan?

2. Vilket typ av projekt?

3. Du har valt

4. Välj någon av modellerna

5. Har ditt hus mekanisk tillluft?

Var god kontakta en av våra återförsäljare för konsultering