Home / Produkter / Hot water tanks / Hot water tank 400 l

Hot water tank 400 l

Comfortzone 400 litre steel tank, a powerful solution perfect for larger households.

Flexible and Functional
This 400 liter hot water tank is a larger tank solution for those who need a bit more capacity. Perfect for larger households where energy efficiency and more hot water are priorities. Made with high-alloy stainless steel, it guarantees corrosion resistance, optimal performance, and reliability.

 

  • Tank made of high-quality stainless steel AISI 444 – 2B
  • Coil and adapters made of stainless steel
  • High-quality welding process
  • Efficient insulation
    Efficiency class C
  • Maximum operating temperature 90°
  • Height / Diameter: 1610 mm / 710 mm
  • Weight (empty/full): 88 kg / 471 kg
Find Retailer
Hot water tank 400 l Data
Maximum Operating Temperature 90°C
Tank Material Stainless steel AISI 444 (EN 1.4521)
Efficiency Class C
Mått Höjd / Diameter 1610 mm / 710 mm
Weight Empty / Full 88 mm / 471 mm
Item Number 3086

Värmepumpsguiden

Välj rätt produkt för ditt vattenburna system genom att följa 5 enkla steg nedan.

1. Hur stor är bostadsytan?

2. Vilket typ av projekt?

3. Du har valt

4. Välj någon av modellerna

5. Har ditt hus mekanisk tillluft?

Var god kontakta en av våra återförsäljare för konsultering