Hem / Byta filter / Filterbyte RX-Serien och EX-Serien

Filterbyte RX-Serien och EX-Serien

För att säkerställa optimal drift av din värmepump är det viktigt att rengöra luftfiltret regelbundet.
Hur ofta detta behöver göras beror på mängden damm som finns i ventilationsluften och kan skilja sig åt mellan olika hem. Du bör välja rengöringsintervall som passar bäst för din värmepump. Som standard är filterlarmet inställt på 90 dagar.

Filterbyte

 1. Stäng av strömmen till värmepumpen genom att slå av huvudbrytaren.
 2. Ta bort fronten från värmepumpen genom att lyfta upp den från hakarna som håller den på plats.
 3. Ta bort filterlocket upp till höger genom att skruva ur de svarta skruvarna.
 4. Ta bort det gamla filtret från värmepumpen.
 5. Byt ut det mot det nya filtret.
 6. Sätt tillbaka filterlocket och dra åt skruvarna ordentligt.
 7. Sätt tillbaka frontpanelen, sätt i botten av fronten i hakarna och sedan över hakarna.
 8. Slå på huvudbrytaren för att starta värmepumpen igen.

Kom ihåg att byta ut filtret minst en gång per år, även om det verkar rent, eftersom smuts samlas upp och kan påverka enhetens prestanda.

För att återställa filterlarmet

Följ dessa steg för att återställa filtermeddelandet:

 1. Tryck på filterbyte-ikonen på skärmen.
 2. Tryck på OK. På displayen visas följande text: Frånluftsfilter behöver bytas.
 3. Om det redan inte är gjort, utför filterbytet.
 4. När du har slutfört filterunderhållet, tryck på OK igen. På displayen visas följande text: Har filtret verkligen bytts ut?
 5. Tryck på OK igen.

Värmepumpsguiden

Välj rätt produkt för ditt vattenburna system genom att följa 5 enkla steg nedan.

1. Hur stor är bostadsytan?

2. Vilket typ av projekt?

3. Du har valt

4. Välj någon av modellerna

5. Har ditt hus mekanisk tillluft?

Var god kontakta en av våra återförsäljare för konsultering