Hem / Nyheter / Ny Ägare!

Ny Ägare!

ComfortZone har blivit uppköpta till 100% av den holländska företagskoncernen Herenweg Holding B.V per den 31 augusti 2020. Herenwegs avsikt är att bistå ComfortZone i fortsatt tillväxt och ökad försäljning över hela Europa och befintliga ingångna kundavtal skall och kommer behållas intakta.

Nya ägarna tillför teknisk möjlighet och finansiell kapacitet att utöka verksamheten och utveckling av både befintliga samt kommande produkter, samt fokus på varumärkesbyggande åtgärder och det finns en uttalad vilja och ambition att ta stadiga kliv framåt inom värmepumps-branschen med Herenweg som nya ägare.


ComfortZone has been aquired as the company in whole by the Dutch group Herenweg Holding B.V. as of the 31st of August 2020. Herenweg has the intention to continue aiding ComfortZone in forward growth and sales all over Europe.

With Herenweg as owners, ComfortZone will have the technological ability and financial means to expand the business and development of both existing and coming products.

Värmepumpsguiden

Välj rätt produkt för ditt vattenburna system genom att följa 5 enkla steg nedan.

1. Hur stor är bostadsytan?

2. Vilket typ av projekt?

3. Du har valt

4. Välj någon av modellerna

5. Har ditt hus mekanisk tillluft?

Var god kontakta en av våra återförsäljare för konsultering