Hem / Nyheter / ComfortZone synkronisering med solpaneler

ComfortZone synkronisering med solpaneler

ComfortZone EX värmepumpar har fr.o.m. SW version 1.7, serienummer 16504738xxxx, en inbyggd funktion för synkronisering med solpanelsystem för elproduktion. För denna funktion krävs en strömtrafo som tillbehör.

Strömtrafon ansluts till solcellsinvertern och till värmepumpen.

Hela systemet fungerar då så att solel som produceras av solcellerna primärt kommer till användning i värmepumpen och lagras i form av värme i varmvatten och/eller i en separat cirkulationsvattentank.

Först då både varmvattentanken och cirkulationsvattentanken båda uppnått sin maximala temperatur sker någon återmatning av solel till elnätet.

Tillbehör:

 • Strömtrafo 20 A, art nr 2617.
 • Röranliggningsgivare PTC IP55, L=2100, art nr 2350. (används till separat cirkulationstank)

Installation med enbart varmvattentank

För bästa effekt rekommenderas en stor varmvattenvolym. Endast en strömtrafo krävs utöver standardinstallationen.

1. Förläng ledaren, eller vid trefasanslutning en av ledarna, på matningskabeln till solcellsinvertern och trä på den medföljande isolerstrumpan.

2. Drag den förlängda kabeln genom strömtrafon och anslut den sedan till solinvertern.

3. Anslut signalkabeln på X3:9-10 enligt bild. Drag fast signalkabeln och matningskabeln på kretskortet med stripes.

Installation med VV och cirkulationsvattentank

Elanslutning

Enbart varmvattentank

Vid enbart varmvattentank krävs enbart att strömtrafon ansluts till X3:9-10 enligt sid 2.

 • X3:9 0-10 V signal.
 • X3:10 Signaljord.

Installation med VV och cirkulationsvattentank

Strömtrafon ansluts till X3:9-10 enligt sid 2.

 • X3:9 0-10 V signal.
 • X3:10 Signaljord.

Shuntens styrkabel ansluts till X3:13-14 enligt s 3.

 • X3:13 0-10 V signal.
 • X3:14 Signaljord.

Framledningsgivaren TE8 ansluts till X5:7-8 enligt s 3.
Valfri polaritet.

Inställningar i värmepumpen

Gå till installatörsmenyn genom att välja ”Avancerade inställningar/Allmänna inställningar och hålla knappen intryckt i 5 s.

Välj sedan /Värmepump inställningar/ VP övrigt/ Solpanel/

Välj antingen VV för enbart varmvatten eller UV+VV för varmvatten plus cirklationsvatten.
OBS! Alternativet UV+VV kräver att det finns en separat cirkulationsvattentank med shunt installerad enligt s3.

Solar input gain värde:

 • Med 1-fas 230 V solinverter: 1140 W/V.
 • Med 3-fas 400 V solinverter 3420 W/V
 • Max sol framl. temp: 55-60 °C.
 • Sol CV omst. Fördröj. : ca 120 min.

Värmepumpsguiden

Välj rätt produkt för ditt vattenburna system genom att följa 5 enkla steg nedan.

1. Hur stor är bostadsytan?

2. Vilket typ av projekt?

3. Du har valt

4. Välj någon av modellerna

5. Har ditt hus mekanisk tillluft?

Var god kontakta en av våra återförsäljare för konsultering